Verloskundige praktijk Leeuwarden

Verloskundige praktijk Leeuwarden

it Bertehûs! Verloskundige praktijk Leeuwarden Verloskundige praktijk Leeuwarden: Sinds 2002 bestaat onze warme kleinschalige dorpspraktijk It Bertehûs. Wij zijn een verloskundigenpraktijk in Friesland, waarbij we op twee locaties spreekuur houden, zowel in Akkrum als in Wergea. We werken met drie vaste verloskundigen. Samen vormen we ‘It Bertehûs’! In de loop van de jaren zijn we […]