CORONA info

Corona virus en zwanger/kraamvrouw in Friesland

Update op 20 oktober

Beste zwangere/kraamvrouw,

Op dit moment heerst er in Nederland een Coronavirus- (COVID 19) pandemie. Dat betekent dat veel mensen binnen een korte tijd hetzelfde virus hebben. Samen met alle verloskundigenpraktijken, de gynaecologen, echocentra en kraamcentra rondom Leeuwarden en Heerenveen zijn er afspraken gemaakt omtrent het Coronavirus. Omdat de situatie snel verandert, veranderen ook adviezen snel. Houd daarom de social media van je zorgverlener en www.itbertehus.nl in de gaten zodat je op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen.

Antwoord op vragen over virus en zwangerschap

Er is op dit moment geen enkele aanwijzing dat het COVID-19 virus bij zwangere vrouwen meer (of minder) risico’s geeft dan bij anderen. Dus alle aanwijzingen voor burgers gelden ook voor zwangere vrouwen en kraamvrouwen. Wij kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt, bijvoorbeeld wat je kunt doen om besmetting te voorkomen, of de baby risico loopt of wat je moet doen als je besmet bent. Voor het antwoord op dit soort vragen verwijzen wij naar de site van RIVM. 

Voor de gezondheid en veiligheid van jou, je baby en die van ons, wijzen wij je op een aantal belangrijke zaken. Als je intensief contact hebt (gehad) met een persoon die het virus zou kunnen hebben, bijvoorbeeld omdat het een huisgenoot is of iemand die in een risicogebied is geweest, kan hij of zij jou besmet hebben. Je kunt dan koorts krijgen (lichaamstemperatuur van 38 graden Celsius of hoger) en klachten als keelpijn, hoofdpijn, verkoudheid, hoesten en/of benauwdheidsklachten. In dat geval, neem dan contact op met de huisarts.

Ook willen wij jullie vragen om bij (lichte) griepverschijnselen, verhoging/koorts of verkoudheid niet naar de praktijk/ het ziekenhuis/ het echocentrum te komen, maar telefonisch contact met ons op te nemen. Wij kijken dan samen met je naar de juiste oplossing.

Verder zijn de volgende hygiënische maatregelen belangrijk:

 • Was regelmatig je handen
 • Hoest of nies in je elleboog
 • Gooi papieren zakdoekjes direct na gebruik weg
 • Was je handen regelmatig of wrijf ze in met handalcohol
 • Schud geen handen en begroet mensen liever niet met kussen
 • Houd sociale afstand

Aanpassing van onze praktijkorganisatie tijdens de grieppandemie
Om de zorg tijdens de zwangerschap, bevalling en kraambed verantwoord te kunnen blijven geven, hebben wij samenwerkingsafspraken gemaakt met omliggende verloskundigenpraktijken, kraamzorg  en ziekenhuis.

 

Voor alle zwangerschapscontroles geldt het volgende (dus zowel bij de verloskundige als gynaecoloog):

 • Kom zoveel mogelijk alléén naar de controle. Je partners mag mee, maar als het niet noodzakelijk is om samen te komen, kom dan alleen. Dit geldt ook voor het meenemen van kinderen: heb je de mogelijkheid om alleen te komen, doe dit dan.
 • Wij dragen een mondkapje en handschoenen tijdens de controle. We vragen aan jou/jullie om ook met een mondkapje naar de praktijk te komen. In de wachtruimte kun je je handen desinfecteren.
 • Alle echo-afspraken, dus ook die van de 20-weken echo, blijven staan. We zullen wel kritisch naar de medische noodzaak van de echo kijken om ook deze afspraken tot een minimum te beperken. Alle pretecho’s mogen weer doorgaan.
 • Groepsbijeenkomsten, zoals informatieavonden worden afgelast, in ieder geval tot aan de nieuwe maatregelen.
 • Sta je op het punt van bevallen? Onderaan volgt hierover uitgebreide info.
 • Wanneer je gaat bevallen in het ziekenhuis mag er voorlopig maar één begeleider bij de geboorte (en überhaupt in het ziekenhuis) aanwezig zijn, dus ook niet op de gang of ergens anders in het ziekenhuis.
 • Per bezoekuur mag er 1 persoon aan visite komen in op de kraamafdeling in het ziekenhuis. Beval je thuis, minimaliseer het kraambezoek en vraag ze alléén langs te komen als ze geen ziekteverschijnselen hebben.
 • Verder gelden voor zwangeren dezelfde maatregelen als voor niet-zwangeren. Houd daarom het nieuws in de gaten en volg de algemene richtlijnen van het RIVM op.
 • Alle zorgverleners in de regio doen hun best om de kans op besmetting en daarmee verspreiding zo klein mogelijk te houden. Wij hebben met elkaar afgesproken elkaar te helpen wanneer er onverhoopt toch zorgverleners zijn die ziek worden. Op deze manier blijft de kwaliteit van de zorg optimaal. Wij doen er alles aan om deze bijzondere periode in jullie leven op de juiste manier te begeleiden.

Veranderingen in onze praktijkruimtes/gynaecologische poli in verband met verspreiding van het virus
Je zult merken dat wij in onze praktijken een aantal zaken hebben aangepast. Om besmetting te voorkomen hebben wij bijvoorbeeld de lectuur en het speelgoed uit de wachtkamer gehaald en schenken wij geen koffie, thee en/of water meer. Ook nemen wij speciale schoonmaakregels in acht en gebruiken wij zo nodig hygiënische hulpmiddelen.

Toegang tot de praktijk

Door de maatregelen die zorgcentrum Leppehiem heeft genomen is het de bedoeling dat jullie onderstaand foto schema aanhouden. Er zal  ook op de ramen van de praktijk de extra informatie worden gehangen.

 1. Klop aan op het raam van de spreekkamer (hoeft niet perse)
 2. Bij de brievenbus kun je de deur openen (ipv wachten) en doorlopen naar de wachtkamer
 3. Deze geldt niet meer –> je mag doorlopen

 

Specifiek voor de zwangere vrouwen die onder controle zijn bij één van de verloskundigen praktijken geldt het volgende:

 • Onderstaand schema biedt inzicht in de standaard contact momenten
  • 7-8 weken vitaliteitsecho
  • 10-12 weken Intake + termijnecho + bloeddruk
  • 16 weken groei + bloeddruk
  • 20 weken SEO (echocentrum )
  • 24 weken groei + bloeddrk
  • 27 weken rhesus en Hb/mcv en glucose, groei + bloeddruk
  • 31 weken groei + bloeddruk
  • 33 weken groei + bloeddruk
  • 35 weken groei + bloeddruk
  • 37 weken groei + bloeddruk
  • 39 weken groei + bloeddruk
  • 40 weken groei + bloeddruk
  • 41 weken groei + bloeddruk

Bevallen en het coronavirus 

We willen er samen het maximale aan doen om het aantal mensen dat corona krijgt zoveel mogelijk te beperken. Daarom zijn er in Friesland nieuwe afspraken gemaakt over de zorg rond de bevalling in deze periode. Dit zijn de afspraken:

 • Thuis bevallen is de veiligste optie voor jou en je baby. Kies hier dus voor als dat kan;
 • Wil je toch graag in het ziekenhuis bevallen? Dan komen we bij je thuis en besluiten we samen wanneer je naar het ziekenhuis gaat. Een poliklinische bevalling in het ziekenhuis mag sinds 4 mei weer worden begeleidt door jou eigen verloskundige.
 • In de publieke ruimtes van het ziekenhuis geldt de regel dat er een mondkapje gedragen moet worden, deze mag voor jou als barende en als partner af als jullie in de verloskamer zijn.
 • Geef aan als je koorts hebt (meer dan 38,0 graden Celsius) en je hoest of ademt moeilijk. Bij de bevalling mag 1 persoon aanwezig zijn om je te ondersteunen.

Meer weten:

Informatie coronavirus en bevallen

Wat is er op dit moment anders als ik ga bevallen?

Thuis

We adviseren je om als het mogelijk is thuis te bevallen. Als je thuis bevalt is de enige verandering dat we je vragen om maximaal 1 iemand te kiezen om je te ondersteunen. Geef het bij ons aan als je koorts hebt (meer dan 38,0 graden Celsius) en je hoest of moeilijk ademt. Mocht jij of degene die jou ondersteunt klachten hebben , dan dragen we een mondkapje en vragen we jou of je partner/ondersteuner ook een mondkapje te dragen.

Als er tijdens de bevalling een noodzaak ontstaat om toch naar het ziekenhuis te gaan dan gaan we niet mee het ziekenhuis in. Je wordt in het ziekenhuis ontvangen door de verloskundige en verpleegkundige die daar werkzaam zijn en zij zullen je verdere zorg begeleiden.

Poliklinisch (op eigen wens in het ziekenhuis)

Als je op eigen wens in het ziekenhuis wilt bevallen bel je eerst naar je eigen verloskundige. Zij zal met je besluiten wanneer het een goed moment is om naar een ziekenhuis te gaan. Sinds 4 mei mag de eigen verloskundige de poliklinische bevalling weer in alle Friese ziekenhuizen begeleiden. Als je bevallen bent mag je als alles goed gaat met jou en de baby na een aantal uren weer naar huis samen met de kraamverzorgster.

Medisch bevallen

Als je een medische reden hebt om in het ziekenhuis te bevallen bel je met de verloskamers om te overleggen wanneer je naar het ziekenhuis gaat. Bij aankomst in het ziekenhuis wordt je ontvangen door de verloskundige en de verpleegkundige. Zij zullen je verder begeleiden.

Veranderingen met betrekking tot de kraamtijd

 • De intakes door de kraamzorg zullen tijdelijk telefonisch plaats vinden.
 • De kraamzorg wordt geleverd zoals dat vooraf met je is besproken. Behalve bij een bewezen besmetting of sterke verdenking komt er geen kraamzorg in huis. Zij beschikken niet over de noodzakelijke beschermingsmaterialen. Er zal dan met de overige betrokken zorgverleners gezocht worden naar een passende oplossing.
 • Wij komen tijdens de kraamweek minimaal twee keer langs. We stemmen af met jullie en de kraamzorg waar de behoefte ligt. Vaak hebben we een telefonische moment rond dat 5-6.
 • De 6 weken nacontrole doen we telefonisch.

Spiralen plaatsen

Brecht is weer gestart met het plaatsen van spiralen.

 

Ook achter de schermen nemen wij gezamenlijk de nodige voorzorgsmaatregelen en volgen hierbij nauwgezet de adviezen van het RIVM, de GGD en het ROAZ (de regionale organisatie voor acute zorg).

Er liggen draaiboeken klaar indien zorgverleners ziek worden of het ziekenhuis overbelast raakt door de epidemie, zodat de geboortezorg zoveel mogelijk gewaarborgd blijft. Maar ook protocollen indien een zwangere of barende verdacht wordt van besmetting of bij bewezen besmetting.

Als je na het lezen van deze informatie nog vragen hebt, dan kun je die natuurlijk altijd aan ons stellen. Wij blijven je zo goed mogelijk van zorg voorzien. Voor actuele informatie zal deze pagina up to date blijven en kun je ook op de social media kanalen kijken:

 • Instagram > verloskundigen_itbertehus
 • Facebook > verloskundigenpraktijk it Bertehus

Tot Slot

Het zijn bijzondere tijden. Maar we zijn een nuchtere regio. Wij hopen op je begrip en medewerking. Ook wijzelf houden onze eigen gezondheid goed in de gaten. Op deze manier zorgen we voor elkaar!

 

Vriendelijke groet,

Namens het hele team van verloskundigen, echoscopisten, kraamverzorgenden, verpleegkundigen, gynaecologen van Friesland.