Werkgebied en locaties

Het team van verloskundigenpraktijk it Bertehûs verleent zorg in het midden van Friesland.

Werkgebied

Dorpen > Akkrum, Nes, Grou, Aldeboarn, Wirdum, Wytgaard, Wergea, Warten, Garyp, Jirnsum, Terherne, Reduzum, Raerd, Nij Beets, Warniahuizen, Goengahuizen, de Veenhoop, Goingarijp, Friens, Poppenwier, Tersoal, Terkaple, Swichum, Warstiens, Eagum, Flansum, Haskerdyken.

Leeuwarden > waaronder Wiarda, Techum, Zuiderburen, Goutum, Hempens – Teerns, Jabikswoude, De Klamp en Leeuwarden – Zuid.

Mocht je buiten een van deze woonplaatsen wonen mag je ook contact met ons opnemen.

Locaties

We hebben 3 à 4 dagen in de week spreekuur in onze verloskundigenpraktijk in Akkrum. We hebben ons gevestigd in de linkervleugel van Zorgcentrum Leppehiem. Voor de drukbezette papa’s en mama’s hebben we ook een oplossing, die zijn welkom op het wekelijkse avondspreekuur.

Daarnaast hebben we op woensdagmiddag spreekuur in Wytgaard in it Kleaster. Daarna gaan we door naar een avondspreekuur in het gezondheidscentrum Wergea.

Is het voor jou niet mogelijk om naar de praktijk te komen door bijvoorbeeld lichamelijke klachten? Geef dit dan bij ons aan en dan kijken we naar de mogelijkheid van thuiscontroles.

 

Hoofdvestiging

Zorgcentrum Leppehiem

Leppedyk 37

8491 GJ Akkrum

 

Spreekuurlocatie Wergea

Oan’t alddjip 5

9005 MG Wergea

 

Spreekuurlocatie Wytgaard

Huisartsenpraktijk it Kleaster

It Kleaster 1

9089 BX Wytgaard