Ons team

 


Sinds 2002 bestaat onze warme kleinschalige dorpspraktijk It Bertehûs. In de loop van de jaren zijn we gevormd tot wie we nu zijn: Anna Rixt, Brecht en Marije.