Combinatietest

Met de zogeheten combinatietest wordt vroeg in de zwangerschap onderzocht of er een verhoogde kans is dat je kind één van drie chromosomale afwijkingen heeft, onder andere Downsyndroom. Als je dat wilt bespreken wij tijdens de intake wat de combinatietest inhoudt en ondersteunen we je om te beslissen of je deze wel of niet wilt.