Marije Mink

Foto van Marije

Marije Mink is sinds 2017 afgestudeerd verloskundige. Na meerdere stages bij It Bertehûs kon ze gelijk bij de praktijk aan de slag om haar loopbaan te beginnen. Marije maakt samen met Anna-Rixt de echo’s in de praktijk. Sinds juli 2021 is Marije mem geworden van Teun en in juni 2023 van zoon Ids!